- LOTD #1111 ♥

 


 ROOKIE:
Hair: DURA - B128
Head: LELUTKA - Tae 3.1
Skin: AVAROSA - Tae - @Skin Fair 2023
Body: LEGACY - Classic 1.5.1
Body Skin: NOT FOUND & AVI GLAM - @Skin Fair 2023
Pants: STRUNSH - Sam
 
Pose: LAVAROCK - Male Set 13