- LOTD #572 ♥


Hair: FOXY - Aiko - @Kustom9
Skin: YS&YS - Marta
Eyeshadow: MILA - Pretty Rich
Lipstick: NUVE - Bubblegum
Outfit: SCANDALIZE - Asissy - @Tres Chic
Shoes: VERSOV - Bartov - @Kustom9